Annons
X
Annons
X

14 nya Natura 2000-områden

13 nya områden med ett rikt fågelliv i och vid Vänern och värdefulla myrar i Härjedalen bör ingå i EU:s nätverk Natura 2000, föreslår regeringen.

Av TT

Vänern har mer än 50 arter av häckande sjö- och våtmarksfåglar. Där häckar exempelvis minst 3 500 par fisktärnor, 15-20 procent av det svenska beståndet.

I Härjedalen föreslås dessutom myrkomplexet Gullhög-Tönningfloarna ingå i EU:s naturnätverk.

Sverige har nu föreslagit drygt 4 000 områden enligt EU:s art- och habitatdirektiv och omkring 550 områden enligt fågeldirektivet.

Annons
X

Stockholm TT

Annons
Annons
X
Annons
X
Annons
X