14 000 år av kalejdoskopiskt historiemyller

De två första delarna av ”Sveriges historia” behandlar tiden fram till 1350. Den arkeologiska och skrifthistoriska sammanfattningen punkterar den nationella enhetsbilden av det svenska rikets rötter.

Under strecket
Publicerad
Annons

På 1960-talet handlade skolbarnens naturkunskapsundervisning i Norrbotten om ekbackar, vitsippor och näckrosor, en normerad svensk natur som de aldrig hade sett. Än idag får skolbarn lära sig under det mycket korta forntidsmomentet i deras undervisning att bronsålderns människor handlade med bärnsten, bar fint vävda yllekläder och anlade stora gravhögar. Där är det inte ens Mälardalen som är normerande, utan Jylland. Men både biologer och arkeologer har förstås vetat i århundraden att den svenska verkligheten i själva verket är kalejdoskopiskt mångskiftande och har så varit sedan hedenhös.

Annons
Annons
Annons