120 mil gasledning kan lösa energikris

Ledarna för de fyra Mercosur-länderna har gett klartecken till byggandet av en 120 mil lång gasledning från Peru till Chile och vidare söder-/österut. Syftet är att avvärja en energikris som skulle hämma den ekonomiska tillväxten i regionen.

Under strecket
Publicerad
Annons

– Detta projekt liknar den kol- och stålunion som var början på den europeiska gemenskapen, förklarade Argentinas expresident Eduardo Duhalde, som är ordförande i handelsblocket Mercosur (Brasilien, Argen-tina, Uruguay och Paraguay).
Naturgasledningen, med en kapacitet på 30 miljoner kubikmeter per dag, ska gå från Camiseafälten i centrala Peru till norra Chile. Därifrån ska en del av gasen forslas vidare till Argentina, Brasilien och Uruguay via redan existerande ledningar.
Byggandet av gasledningen har blivit akut efter den utdragna politiska krisen i Bolivia, som gäller just ägandet av landets naturgastillgångar. Bolivia har, efter Venezuela, de näst största gasfyndigheterna i hela Syd-amerika. Men de folkliga protesterna mot utländska olje- och gasbolag har gjort gasexporten från Bolivia alltmer osäker.

Det nya gasprojektet beräknas kosta 2,5 miljarder dollar (cirka 18 miljarder kronor) och ska finansieras av Interamerikanska utvecklingsbanken, IDB.
De fyra presidenterna, som möttes i Paraguays huvudstad Asunción i måndags, bestämde också att starta en utvecklingsfond för de fattigaste områdena inom Mercosur. Fonden ska få 100 miljoner dollar per år, där Brasilien och Argentina skjuter till 70 respektive 27 procent.
Chile, Bolivia, Peru, Venezuela och Colombia är associerade medlemmar i Mercosur.

Annons

Mer från Startsidan

Annons
Annons