1 000 heltidsanställda soldater bantas bort

Försvarsmyndigheten har satt som mål för 2020 att ha 6 750 heltidsanställda soldater. I regeringens regleringsbrev skrivs att antalet anställda inte nämnvärt får överstiga 5 700.
Försvarsmyndigheten har satt som mål för 2020 att ha 6 750 heltidsanställda soldater. I regeringens regleringsbrev skrivs att antalet anställda inte nämnvärt får överstiga 5 700. Foto: Tomas Oneborg

Regeringen sätter ett tak för antalet heltidsanställda soldater i Försvarsmakten under nästa år. Försvarets egen nivå är 6 750. I regleringsbrevet för 2020 är gränsen i stället 5 700 anställda.

Under strecket
Publicerad
2018 ryckte totalt 3 700 personer av beräknade 4 000 in till militär grundutbildning.

2018 ryckte totalt 3 700 personer av beräknade 4 000 in till militär grundutbildning.

Foto: Jessica Gow/TT
Annons

I juli gav regeringen försvarsmyndigheterna i uppdrag att analysera konsekvenserna av försvarsberedningens slutrapport om det militära försvaret och vad det skulle kosta att genomföra förslagen.

När uppdraget redovisades för försvarsminister Peter Hultqvist (S) i november blev svaret att det saknades totalt 55 miljarder fram till 2030 – och 40 miljarder enbart i nästa försvarsbeslutsperiod 2021–25.

Annons
Annons
Annons