Annons
X
Annons
X
Foto: PONTUS LUNDAHL/SCANPIX

**I dag är **det på dagen 100 år sedan Sveriges första självständiga politiska kvinnoförbund bildades. Vägen dit skildras i den nyutgivna skriften ”Sveriges Moderata Kvinnoförbund” av historikern Ann-Marie Petersson. Slika jubileum är värda sin uppmärksamhet. De pionjära krafter som fått elaka skärvor i händerna genom att krossa glastak förtjänar respekt och tacksamhet.

Organisering bland kvinnor var vid den tiden inte ovanligt, inte minst när det gällde frågan om kvinnlig rösträtt. Eftersom Allmänna Valmansförbundet var stängt för kvinnor fram till 1913, kom många moderata kvinnor att engagera sig i såväl Fredrika Bremerförbundet som Landsföreningen för Kvinnors Politiska Rösträtt, etablerade 1884 respektive 1904. Förutom målet allmän rösträtt, stod bättre utbildning för flickor på agendan, liksom krav på att kvinnor skulle ges tillträde till fler yrken, däribland högre statliga tjänster som grundlagen stadgade inte kunde ges till kvinnor.

**Vid läsning av **Petersson slår det en att historien har något att erinra dagens moderata kvinnor; en av kvinnorörelsernas större insatser runt förra sekelskiftet rörde något som i dagens debatt betraktas som en genuint manlig bastion – försvarspolitiken. Svenska kvinnoförbundet för Fosterlandets Försvar liksom Kvinnoförbundet för Sveriges Sjöförsvar mobiliserade kraftfullt för stöd och medel i kampen för att Sverige skulle stå starkt ”under intryck av hårdnande motsättningar i Europa”.

Annons
X

Denna uppgift synes tyvärr lika aktuell i dag – inte minst inom det egna partiet. Ty det vet varje klok kvinna: utan yttre säkerhet blir det inte så mycket annat heller.

Annons
Foto: PONTUS LUNDAHL/SCANPIX Bild 1 av 1
Annons
X
Annons
X