Annons
X
Annons
X
(uppdaterad)
Det skärpta säkerhetsläget

Lista: Försvarstwittrarna som blivit maktfaktor i debatten

Försvarsfrågan blir allt hetare. Bakom det ligger till viss del en grupp frekventa twittrare med tydliga åsikter – en ny maktfaktor i den säkerhetspolitiska debatten. De kan påverka politiska beslutsproceser indirekt och kanske även journalisters verklighetsbeskrivning, menar S-märkte statsvetaren Ulf Bjereld.

Annika Nordgren Christensen, Carl Bergqvist och Johanne Hildebrandt finns med på tio i topp-listan över försvarstwittrare.

Foto: TT Bild 1 av 1

Bild 1 av 11

[object Object]
Annika Nordgren Christensen, Carl Bergqvist och Johanne Hildebrandt finns med på tio i topp-listan över försvarstwittrare. Foto: TT

Deras inlägg handlar ofta om det försämrade säkerhetsläget runt Östersjön, brister i försvarsförmåga och beredskap, samt Rysslands aktiviteter.

De största svenska säkerhetspolitiska debattörerna på Twitter – en relativt ny företeelse – har tusentals följare och har skaffat sig egna plattformar i det offentliga samtalet.

– Det började med pseudonymen ”Wiseman” – att han var anonym, tidigt ute på banan, och att alla undrade vem det var gav spänning åt det hela. Försvarspolitik har länge förknippats med sekretess och auktoritet, men det han gjorde gestaltade att något höll på att förändras, säger Ulf Bjereld, som under en längre tid följt de säkerhetspolitiska twittrarnas framfart.

Försvarstwittrarnas tydliga positionering i sociala medier sker i en tid då försvar, lag, ordning och säkerhet hamnat högt upp på den politiska agendan.

Bjereld menar att fenomenet med dessa opinionsbildare ryms inom dimensionen ”GAL-TAN” – en värderingsskala som utmanar den traditionella vänster-högerskalan i den politiska debatten.

– Försvarstwittrarrna kan ses som en termometer för hur stämningarna är inom Försvarsmakten, det råder inget tvivel var de står i frågor som ökade anslag till Försvarsmakten och svenskt Nato-medlemskap, säger Ulf Bjereld.

Ulf Bjereld tror inte att försvarstwittrarnas inflytande har någon direkt påverkan på politiska beslutsprocesser i säkerhetspolitiska frågor – men däremot indirekt.

– Jag har svårt att se att Löfven, Hultqvist och Wallström påverkas av det som skrivs på Twitter. Men försvarstwittrarna mobiliserar opinionen inom den sektor de verkar, internt inom Försvarsmakten, i dessa frågor och kan möjligen även påverka journalisters verklighetsbeskrivning.

Rent allmänt tycker Bjereld att de ledande försvarstwittrarna har skaffat sig hög trovärdighet och att de under massiv nyhetsrapportering kring ubåtsjakt och ryskt hot i själva verket ofta varit återhållsamhetens röst.

Nedan följer tio i topp-listan över försvarstwittrarna sett till antalet följare. Listan baseras på den nyligen släppta ”försvarstwittrartoppen” från kontot @Totalforsvar:

Annons
X
Annons
X
Foto: Skärmdump från Twitter Bild 1 av 1

Bild 2 av 11

10) @annikanc

Foto: Skärmdump från Twitter

Antal följare: 8 040.

På Twitter sedan: Maj 2009.

Annika Nordgren Christensen var en av de första försvarsbloggarna och även tidigt ute på Twitter. Den tidigare miljöpartistiske riksdagsledamoten är välmeriterad på området – hon har suttit i försvarsutskottet, försvarsberedningen och utsågs 2015 till regeringens särskilde utredare för att se över personalförsörjningen till Försvarsmakten. Utredningen släpptes tidigare i höstas med förslaget att värnplikten återinförs 2019, med militär grundutbildning för både kvinnor och män inom ramen för lagen om totalförsvarsplikt.

Annica Nordgren Christensen är även ledamot i Kungliga Krigsvetenskapsakademien, KKRvA.

Annons
X
Annons
X
Foto: Skärmdump från Twitter Bild 1 av 1

Bild 3 av 11

9) @jagarchefen

Foto: Skärmdump från Twitter

Antal följare: 8 335.

På twitter sedan: November 2012.

Jägarchefen är en av de försvarstwittrare/bloggare som fortfarande är anonym. På sitt konto beskriver hen sig som ”politiskt obunden med fokus på händelseutvecklingar i vårt närområde som kan påverka Sverige”.

Vederbörande besitter till synes djupa militära kunskaper och dammsuger ryska och andra internationella medier på information med säkerhetspolitisk bäring. Jägarchefen djupanalyserar omvärldsläget och har Rysslands militära aktiviteter under lupp. Ofta tidig med att larma om ryska beredskapskontroller och större övningar.

Annons
X
Annons
X
Foto: Skärmdump från Twitter Bild 1 av 1

Bild 4 av 11

8) @patrikoksanen

Foto: Skärmdump från Twitter

Antal följare: 8 500.

På Twitter sedan: Januari 2009.

Patrik Oksanen är journalist med ett förflutet på bland annat SVT. Numera är han ledarskribent på Hela Hälsingland där han nischat sig på säkerhetspolitik. Han driver även Podd72 – ”om att vara redo, och om kriser, katastrofer, prepping, säkerhetspolitik och informationskrig”.

– Försvarstwittrare har de senast åren fått ett större gehör för en bredare allmänhet, säger Patrik Oksanen till SvD.

– Det handlar om att det säkerhetspolitiska läget har hunnit ifatt en del av allmänheten där man tittar yrvaket omkring sig och undrar vad som händer.

Hans agenda är tydlig.

– Som ledarskribent har jag ett perspektiv att vårt försvar behöver upprustas och att det finns en säkerhetsmässig problembild som vi inte sett sedan andra världskriget.

Annons
X
Annons
X
Bild 1 av 1

Bild 5 av 11

7) @Observationsplatsen

Antal följare: 8 850.

På twitter sedan: Februari 2012

Vem som döljer sig bakom pseudonymen @Observationsplatsen är fortfarande höljt i dunkel.

Fokuset är dock tydligt – i presentationen står det ”Ryssland för det mesta”. Här blandas inlägg om rysk upprustning, förvarsmateriel, upprustning, och militära övningar med en del mer skämtsamma inlägg, samt kritik mot svensk försvarspolitik. Retweetar liksom många andra konton på området ofta andra i klustret av försvarstwittrare.

Annons
X
Annons
X
Foto: Skörm Bild 1 av 1

Bild 6 av 11

6) @forsvarsakerhet

Foto: Skörm

Antal följare: 9 280.

På Twitter sedan: December 2010

På kontot @forsvarsakerhet twittrar Johan Wiktorin, vd för konsultbolaget Brqthrough. Han är också ledamot i Kungliga Krigsvetenskapsakademin, med ett förflutet som militär, bland annat i underrättelsetjänsten.

Wiktorin är en av de säkerhetspolitiska debattörer som de senaste åren tagit plats som kolumnist – han är försvarskrönikör på Dagens Industri och citers även ofta av andra medier om den försvars- och säkerhetspolitiska utvecklingen.

__I sin artikelserie__ ”Mot väpnad konflikt” skriver Wiktorin om rysk aggression och konstaterar att det råder ”ett tydligt militärt hot mot väst, och därmed Sverige, från rysk sida”.

”Det är regeringen som styr riket. Ansvaret ligger tydligt där, men även oppositionen måste vara konstruktiv. Jag önskar mig en smula ödmjukhet från både regeringen och alliansen i dessa frågor. Om inte den farliga trenden kan rullas tillbaka, så får de snart sitta i samma samlingsregering”, skriver Wiktorin.

Annons
X
Annons
X
Foto: Skärmdump från Twitter Bild 1 av 1

Bild 7 av 11

5) @gripennews

Foto: Skärmdump från Twitter

Antal följare: 10 665.

På Twitter sedan: Februari 2011.

Det är fortfarande en gåta vem som döljer sig bakom kontot @gripennews. Twittraren beskriver sig som ”Pro-Gripen” men klargör att kontotär ”unofficial, not @Saab”. Klart är att det är en person med god kännedom om flygvapnet i allmänhet och Jas Gripen i synnerhet.

I sitt flöde bjuder @gripennews på senaste nytt om flygstridskrafter såväl internationellt som på hemmaplan.

Annons
X
Annons
X
Foto: Skärmdump Bild 1 av 1

Bild 8 av 11

4) @Twitt_Skipper

Foto: Skärmdump

Antal följare: 10 700.

På Twitter sedan: Februari 2012.

Niklas ”Skipper” Wiklund – en av de allra mest kända försvarstwittrarna/bloggarna – är örlogskapten, ledamot av Kungliga Örlogsmannasällskapet och har de senaste åren skrivit kolumner i SvD och Blekinge Läns Tidning.

I augusti 2014 tog Niklas Wiklund steget ut ur anonymiteten och berättade att det var han som dolt sig bakom signaturen Skipper i bloggen och på Twitter.

– Den största förtjänsten med att skriva under pseudonym är som sagt att varje läsare själv får bedöma om innehållet är läsvärt och relevant utan att färgas av namnet eller graden, eller till och med avsaknad av grad. Men förhoppningsvis får fokus även i fortsättningen ligga på innehållet i bloggarna, försvarsdebatten, och inte på vem/vilka som skriver. Det är en absolut nödvändighet, sa han då.

– Jag tror att det har funnits ett uppdämt behov av att lyfta försvarsdebatten och att belysa aspekter runt försvarsfrågorna från insidan. Tidigare har våra politiker fått stå relativt oemotsagda i debatten på grund av komplexiteten runt de här frågorna. Det tror jag vi har lyckats förändra genom försvarsbloggarna. Men nu har anonymiteten spelat ut sin roll eftersom det har blivit mer accepterat att som försvarsanställd delta i debatten, sa han när han presenterades som ny kolumnist i SvD i december 2014.

Annons
X
Annons
X
Foto: Skärmdump från Twitter Bild 1 av 1

Bild 9 av 11

3) @cornubot

Foto: Skärmdump från Twitter

Antal följare: 11 400.

På Twitter sedan: November 2009.

Författaren Lars Wilderäng som har bloggen Cornucopia som handlar om ekonomi, miljö, försvar och säkerhetspolitik. Han kritiserar svensk försvarsförmåga, skriver ofta om samhällets sårbarhet, IT-frågor och brister i svensk beredskap.

Wilderäng har gjort sig ett namn inom försvarskretsar genom några av sina böcker, som exempelvis Midvintermörker om ett ryskt militärt angrepp på Sverige och efterföljaren Midsommargryning.

”Ska Sverige ha ett trovärdigt försvar måste försvarsanslagen öka. Värnpliktsutbildning ändrar inte det och blir inte billigare än dagens system”, skrev han på sin blogg i samband med att detaljerna i personalförsörjningsutredningen blev kända i höstas.

Annons
X
Annons
X

Johanne Hildebrandt.

Foto: Jan Collsiöö/TT Bild 1 av 1

Bild 10 av 11

2) @johanneh

[object Object]
Johanne Hildebrandt. Foto: Jan Collsiöö/TT

Antal följare: 11 800.

På Twitter sedan: December 2010.

Johanne Hildebrandt är svensk journalist, författare, kolumnist och tidigare krigskorrespondent. Liksom flera på listan är hon ledamot i Kungliga Krigsvetenskapsakademin.

Ser du dig som en opinionsbildare på det säkerhetspolitiska området?

– Jag har skrivit kolumner oavbrutet i 21 år, varav de senaste fem på SvD:s ledarsida, så självklart är jag en opinionsbildare. Min agenda torde vara tydlig för alla och envar som läst det jag skrivit bla om Nato, behovet av ett stärkt försvar samt ifrågasättandet och granskandet av de politiska besluten när det gäller militära insatser utomlands.

Hur ser du på klustret av säkerhetspolitiska twittrare, är det rent av en ny maktfaktor?

– De säkerhetspolitiska twittrarna har under flera år skärpt till debatten när det gäller säkerhetspolitik och det militära genom att tillföra fakta och kontext, på olika nivåer. De korrigerar också rena faktafel hos en journalistkår som med vissa lysande undantag dessvärre inte har jättemycket kompetens i dessa ämnen. Rent journalistiskt är de en stor tillgång eftersom de besitter sakkunskap, lyfter intressanta aspekter och nya vinklar. Maktfaktor? Ja, förmodligen, säger Johanne Hildebrandt.

Annons
X
Annons
X
Foto: Skärmdump från Twitter Bild 1 av 2

Carl ”Wiseman” Bergqvist under rikskonferensen Folk och försvar i Sälen.

Foto: Henrik Montgomery/TT Bild 2 av 2

Bild 11 av 11

1) @wisemanswisdoms

Foto: Skärmdump från Twitter

Antal följare: 17 600.

På Twitter sedan: December 2010.

I december 2013 avslöjades skribenten bakom de skarpa och initierade inläggen på försvarsbloggen och twitterkontot Wiseman’s Wisdoms. För SvD berättade Carl Bergqvist, stridsflygare och major, för första gången om sitt okända liv som Wiseman.

– Jag vill inte slå mig för bröstet, men ett visst inflytande kan jag nog ha haft på debatten. Jag vet inte om jag nu kommer att få samma inflytande när det kommit fram att det inte är någon centralt placerad överste i Högkvarteret som ligger bakom, utan en liten major på F 21 som sitter och skriver, sa Carl Bergqvist till SvD.

Knappt ett år senare, strax efter den uppmärksammade ubåtsjakten i Stockholms skärgård, blev Carl Bergqvist försvarskolumnist på Expressen – ett uppdrag som nyligen avslutades.

”Jag är fullständigt övertygad om att de krönikor jag skrivit i Expressen och Niklas Wiklund i SvD och BLT, har bidragit till en bättre och intelligentare försvarsdebatt. Delar av allmänheten som annars inte skulle komma i kontakt med dessa frågor har nu kunnat ta del av information, problematik och skeenden inom de områdena, vilket varit av stor vikt med tanke på de gångna två årens omvärldsutveckling”, skrev Carl Bergqvist i sin blogg.

Att Carl Bergqvist slutat skriva i Expressen beror enligt honom själv på att han fått ny grad och befattning i Försvarsmakten.

Han fortsätter dock att skriva i egna egna kanaler.

Carl ”Wiseman” Bergqvist under rikskonferensen Folk och försvar i Sälen. Foto: Henrik Montgomery/TT

Fotnot: I ”försvarstwittrartoppen” som släppts av @Totalforsvar finns Försvarsmaktens officiella twitterkonto med på en andraplats. SvD har valt att i stället lista individuella aktörer.

Annons
Annons
X
Annons
X