Annons
X
Annons
X

10-åringar ska få betyg i skolan

Redan i höst ska Stockholms tioåringar bedömas enligt en tregradig betygsskala. Från första till tredje klass får eleverna omdömen i två steg: ”ja” eller ”osäkert”. Oppositionspartierna lovar att riva upp de nya betygsstegen om de vinner valet.

När jullovet närmar sig kallas alla elever till utvecklingssamtal för att i lugn och ro gå igenom hur skolarbetet fungerar tillsammans med läraren. I höst möts stockholmseleverna i årskurs 4 av ett nytt inslag: omdömen i en tregradig betygsskala. För varje ämne ska läraren anteckna om eleven beräknas klara av kurs- och läroplanens mål ”i hög grad”, ”ja” eller ”osäkert”.

– Det är viktigt att eleverna tidigt ser att en ansträngning lönar sig: man kan få högre betyg, säger Lotta Edholm (fp), Stockholms skolborgarråd.

SvD har tagit del av det förslag som Utbildningsnämnden ska besluta om den 23 oktober. Den borgerliga majoriteten kommer att rösta ja till förslaget som innebär att det blir obligatoriskt för alla Stockholms kommunala skolor att införa den tregradiga betygsskalan från fjärde klass.

Annons
X

I somras öppnade regeringen för betygsliknande omdömen i grundskolan. Det betyder att läraren får lov att skriftligen informera om eleven når de uppsatta målen eller inte. Redan våren 2007 införde Stockholm skriftliga omdömen för elever från första klass –om målsman efterfrågade det. I höst får alla föräldrar veta om deras sjuåringar beräknas klara målen: ”ja” eller ”osäkert”.

Den borgerliga majoriteten tror att de betygsliknande omdömena får flera effekter. Åtgärdsprogram sätts in tidigare för elever som behöver stöd. När eleverna i årskurs 6 så småningom väntas får ”riktiga” betyg är de redan vana vid att bli bedömda. Och när resultaten förs in i en gemensam databas kan lärare och föräldrar jämföra skolor lättare.

–Det här innebär att vi politiker får en bra bild av alla skolors resultat. Den informationen kan vi använda när vi tillför resurser till olika skolor, säger hon.

Betygssteget ”mycket hög grad” ska sporra högpresterande elever.

– Vi måste ta tillvara på de särbegåvade på ett bättre sätt, säger Lotta Edholm.

Men betyg sporrar inte alla. Christina Cliffordson, docent i pedagogik vid Göteborgs universitet och Högskolan Väst som forskar på betyg och bedömning, säger att betyg får olika effekt för olika grupper elever.

– Vi har sett att motiverade elever får högre betyg, men att betyg ger motivation, det har vi inga resultat som tyder på, säger hon.

Det är avgörande hur läraren informerar om det betygsliknande omdömet och vilken hjälp eleven får. Men barn kan ändå ha svårt att förstå betyg.

– Ett barn i fjärde klass kan ofta inte skilja på en bedömning av individen och prestationen: Är jag en dålig person eller är jag dålig i matematik?

Vad får det för konsekvenser?

– Det är viktigt att skolan stärker elevens självförtroende och självbild. Det är det viktigaste instrumentet för att få elever att prestera bra, att de tror på sig själva, säger Christina Cliffordson.

Socialdemokraterna och oppositionsborgarrådet Roger Mogert är mycket kritisk till att tioåringar får betygsliknande omdömen.

– Jag tror att det är ett gruvligt feltänkt att tro att betyg sporrar tioåringar, säger han.

Om oppositionen vinner valet 2010 vill han behålla de skriftliga omdömena – men slopa det betygsliknande inslagen. Roger Mogert anser att det riskerar att stämpla små barn som misslyckade.

– Skriftliga omdömen kan användas som ett dynamiskt verktyg i kommunikationen med föräldrarna. Men det är en grov tillbakagång att lärare ska sitta och fylla i betygsrutor.

Annons
Annons
X
Annons
X
Annons
X