10 000 anledningar att jobba i Norge

Norrmännen skriker efter arbetskraft, och den får gärna vara svensk. Och det finns en god anledning för svenskar att överväga den norska arbetsmarknaden – lönerna är betydligt högre.

Under strecket
Publicerad
Annons

Med en arbetslöshet om 2,5 procent, är Norge i det närmaste fullt sysselsatt. Det råder snarare brist på arbetskraft inom många områden. Arbetskraftsbristen har medfört att svenskar vallfärdar till vårt västra grannland.

Under 2006 fick uppemot 16 000 svenskar tillfälliga norska personnummer, vilket krävs för ett norskt arbetstillstånd. Det var en ökning om 45 procent jämfört med året innan. Även andelen permanent boende Svenskar i Norge ökade med 3 000 personer, eller 28 procent, mellan 2005 och 2006.

Annons
Annons
Annons