0 Fakta Ljusglimt för USA:s ekonomi

Under strecket
Publicerad
Annons

Kvartals- siffrorna för BNP i årstakt beräknas på olika sätt i USA och Europa.

I Europa jämför man med motsvarande kvartal ett år tidigare, medan man i USA tar förändringen från föregående kvartal och multiplicerar den med fyra. Det leder till att BNP-siffran, på grund av säsongsvariationer, svänger mer från kvartal till kvartal.
WILMINGTON Den amerikanska ekonomin ångar på. Handelsdepartementet i Washington reviderade i går upp BNP-ökningen för fjärde kvartalet i fjol, från en årstakt på 3,1 till 3,8 procent. BNP- ökningen under andra och tredje kvartalen låg på 3,3 respektive 4,0 procent.
Rapporten visar också att minuset i handelsbalansen inte var riktigt lika stort som man tidigare beräknat.
Importen ökade visserligen med 11,4 procent mot tidigare kalkylerade 9,1 procent under fjolårets sista tre månader. Men samtidigt ökade exporten med 2,4 procent. I departementets prognos för januari spåddes en minskning av exporten med 3,9 procent.
Investeringarna var en annan ljuspunkt. Företagen
ökade såväl it- som maskininvesteringarna. Och det är en trend som kommer att fortsätta i år, spår prognos- makarna.
USA hade ett mycket starkt fjolår med en BNP-ökning på hela 4,4 procent. Expansionen kommer att mattas en del i år, delvis som en följd av att centralbanken Fed börjat höja sin styrränta. Men 2005 väntas ändå bli ett bra år.

Annons
Annons
Annons