0 Ersättning till Akademiens ledamöter

Publicerad
Annons

För varje sammankomst (cirka 30 till 35 per år) tilldelas Svenska Akademien arton myntliknande så kallade jetonger i silver, att fördelas jämnt mellan ledamöterna. Dessa kan lösas in mot kontanter, men i dag innebär värdet av dem att ersättningen för deltagandet bara är symbolisk, cirka 100 kronor per sammankomst.

Förutom jetongerna ersätts ledamöterna för utgifter i direkt samband med sammankomsterna.
Att sekreteraren är ständig, innebär att han eller hon sitter fram till 70 års ålder, om inte Akademien beslutar annorlunda. Direktör och kansler väljs om varje halvår.
Källa: www.svenska
akademien.se

Annons

Mer från Startsidan

Annons
Annons