SvD Perfect Guide
Annons

Svensk forskning: Natur effektivare än medicin mot utbrändhet

Text: SvD Perfect Guide - 16 oktober 2018

Naturen har blivit en allt vanligare behandlingsmetod mot mental ohälsa. Bland annat kunde nyligen vi läsa om ”Forest bathing” i New York Times. Nu presenterar svenska forskare vid Alnarps Lantbruksuniversitet, SLU, forskarrön som backar upp trenden. Grunden för undersökningen är universitetets rehabiliteringsträdgård där man sedan 2002 tagit emot remitterade patienter med utmattningssyndrom, demens och krigstrauma. I en intervju med Sveriges Radio hävdar nu forskarna att naturen läker utbrändhet bättre än mediciner.
– Tre år efter behandlingen har de som varit patienter på rehabträdgården lägre sjukvårdkostnader än andra terapiformer och har i högre utsträckning kommit igång i någon form av verksamhet eller arbete, säger till Erik Skärbäck, professor emeritus i översiktlig planering och landskapsarkitekt.

Expressen Hälsoliv har grävt vidare i rönen och skriver: ”Det finns en upprepning av självlikformiga mönster i naturen – som i blommor, träd och moln – som är lättare för hjärnan att ta in än de mönster som finns i exempelvis en stadsmiljö. Dessutom störs vi inte lika mycket av trafikbuller och dylikt när vi vistas i skogen. Det gör att vi hamnar i ett slags meditativt tillstånd där hjärnan får vila från intryck”.
– För vår överlevnads skull har vi ett slags instinkt om vad som är bra för oss. Ser man ett minsta tecken på grönska och liv så väcker det hopp och förtröstan, säger SLU:s professor Patrik Grahn till tidningen.

Annons