Hälsa

Forskning: Män är mer känsliga för stress än kvinnor

Det är medicinmagasinet Lancet Diabetes & Endocrinology som publicerar nya rön kring sambandet mellan stress och förtidig död hos män. Detta rapporterar MåBra som också skriver att samma samband inte hittats hos kvinnor.
– Vi kan inte slå fast vad den här könsskillnaden beror på. Men det skulle till exempel kunna vara svårighetsgraden av de tidigare hjärt- och kärlsjukdomarna eller diabetes, säger Eleonor Fransson, epidemiolog vid Hälsohögskolan Jönköping.

Annons

Studien gjordes mellan 1985 och 2002 och utfördes på 100 000 män och kvinnor. Deltagarna kom från Sverige, Finland och Frankrike och stämde av med hälsokontroller hos forskarna var 14:e år.

Dagens Medicin skriver vidare: ”Resultaten pekar på ett samband, men det går inte att fastställa något orsakssamband. Det finns inte heller data för hur stressen utvecklats”.

Efter den senaste tidens larmrapporter om kvinnlig ohälsa kanske det är dags att båda grupperna på lika stort allvar?

Till Toppen