SvD Perfect Guide
Annons

Forskare: Att hata sin chef är bättre än att känna ambivalens

Text: SvD Perfect Guide - 16 juli 2018

De flest av oss har någon gång råkat ut för en chef som man inte tål. Men trots att en dålig chef kan ha negativa effekter på den anställdes välmående visar ny forskning – publicerad i Journal of Management – att det är bättre att hata sin chef än att vara ambivalent inför personen. I alla fall när det kommer till hur väl man presterar på arbetsplatsen.

I studien ombads 925 deltagare att uppskatta ambivalensen de kände inför sin chef, hur relationen var på det stora hela samt den känslomässiga upplevelsen på arbetsplatsen. Deras chefer ombads sedan att utvärdera de anställdas arbetsprestation.
Intressant nog fann man att de anställda som var mest kluvna inför sina chefer var de som fick sämst betyg av cheferna. Det spelade ingen roll hur den övergripande relationen såg ut.

De som ansåg sig ha ambivalenta jobbrelationer upplevde även mer ångest på arbetsplatsen.

Det kan låta märkligt, men det gynnar dig att tycka illa om din chef. Att jobba på relationen kan också vara ett alternativ, annars är det bara att uppdatera din Linkedin-profil.

Annons