Till SvD.se
SvD Perfect Guide

Forskare: Dina språkkunskaper blir bättre av små mängder alkohol

Text: SvD Perfect Guide - 23 oktober 2017
Annons

Vi har alla upplevt det: två öl i blodet på en främmande bar i främmande land och det nya språket flödar plötsligt. Nu visar det sig att det inte bara är alkoholen som övertygar oss om att vi talar flytande - ny forskning pekar på att den faktiskt förbättrar våra utländska språkkunskaper.

Forskare på University of Liverpool, Maastricht University och King’s College gav 50 tyska holländskastudenter i uppgift att tala holländska efter låg alkoholkonsumtion.

Det visade sig att deltagarna som druckit alkohol talade sitt nya språk bättre än de som tog testet nyktra. Det var framförallt uttalet som förbättrades med en stor stark i kroppen.

Det är främst alkoholens förmåga att sänka den sociala ångesten och höja självförtroendet som underlättar språket.
– Vi behöver vara försiktiga med de här resultaten innan vi vet mer om orsakerna, säger Doktor Jessica Werthmann vid Maastricht University. En mekanism kan vara alkoholens ångestreducerande effekt, men det behövs mer forskning för att undersöka detta.

Forskarna understryker att det endast är låga mängder alkohol som förbättrar språket.

Annons