Annons

– För att vi vill förenkla det för våra kunder

Under strecket
Publicerad

q Varför vill ni ändra reglerna Anne Gynnerstedt? Riksgäldskontoret begärde i går hos finansdepartemtet enklare skatteregler för alla som äger premieobligationer, totalt 460 000 svenskar. De nya reglerna innebär att ingen skall behöva deklarera obligationerna när de förfallit till inlösen. Varför vill ni ändra reglerna, chefsjurist Anne Gynnerstedt? - Därför att vi vill förenkla för våra kunder. De tycker med rätta att det är både krångligt och onödigt att deklarera obligationer som löpt ut. De måste nu fylla i blankett K4 och kan då inte deklarera över internet. Men förlorar inte staten skatteintäkter? - Nej. Cirka 95 procent av kunderna köper obligationer vid emission och behåller dem till förfall. Det betyder att innehavaren varken gör någon kapitalvinst eller kapitalförlust eftersom obligationerna alltid löses in till pari, det nominella värdet. När tror du reglerna kan införas? - Vi hoppas så snart som möjligt men kan inte lova att det blir klart till nästa års deklaration. Riksskatteverket stödjer oss och vill gå ännu längre och föreslår att eventuella kapitalvinster görs skattefria. Hur är intresset för premieobligationer? - Försäljningen har gått ganska bra. Totala volymen har dock gått ner något men det beror inte på bristande efterfrågan utan på att förfallen varit stora. Till hösten kommer vi med ett nytt premielån men tidpunkt och villkor är ännu inte klara. Björn Suneson

Annons
Annons
Annons