– Det råder inte samma kannibalism längre

Under strecket
Publicerad
Annons

q Varför var 2003 ett rekordår, Thomas Levander?
2003 var ett rekordår för Stockholm Quality Outlet. Butikernas sammanlagda försäljning nådde sin högsta nivå hittills och ökade med 5 procent till 273 miljoner. Under året hade Stockholm Quality Outlet 1,2 miljoner besökare, vilket är en ökning med nästan tio procent jämfört med 2002.
Thomas Levander, Centre Manager, var 2003 en vändning för er?

– Kanske inte en vändning, men ett litet genombrott. Vi har haft en bra utveckling från början, men ändå inte riktigt levt upp till de högt ställda förväntningarna.
Varför har det lossnat nu?

Annons
Annons
Annons