– Augusti är årets svagaste månad

Under strecket
Publicerad
Annons

q Har massapriserna bottnat, Lars Blecko? Rottneros stoppar en del av massaproduktionen under detta kvartal. Svag efterfrågan är anledningen. Kommer nedgången i efterfrågan överraskande, vd Lars Blecko? - Nej, inte alls. Nedgången har varat i tre, fyra månader. Ni kommer också att göra underhållsstopp, något som är vanligt under semesterperioden. Hur mycket produktion sammantaget drar ni ned på? - Det vi tar bort av marknadsskäl är cirka 5 000 ton pappersmassa, vilket är relativt lite. Vi har ändå en kapacitet på 700 000 ton pappersmassa årligen. Och i årskapaciteten ingår dessutom de planerade underhållsstoppen. Massapriserna har minskat nu i sommar. Har priserna bottnat nu? - Förmodligen inte eftersom augusti traditionellt är den svagaste efterfrågemånaden på hela året. Större delen av Europas pappersindustri, våra kunder, står stilla då. Så det finns risk för ytterligare prispress. När räknar du med att efterfrågan på era produkter skjuter fart igen? - Vi har en viss förhoppning att det sista kvartalet i år ska visa en ökad efterfrågan på pappersmassa.

Fotnot: Rottneros släpper sin resultatrapport för årets andra kvartal nu på måndag. Då kan Lars Blecko också avslöja mer om framtidsutsikterna för bolaget.

Annons
Annons
Annons