Annons
X
Annons
X

VictoryTillyslutartävla

KarriärenäröverförSverigesbästatravhästVictoryTilly.

Av TT
49:eupplaganvannsavVictoryTillymedStigHisulkyntillnyttvärldsrekord.PåbildensesStigunderloppet,stormaframmotseger.Bildfrån2000-05-28.

49:eupplaganvannsavVictoryTillymedStigHisulkyntillnyttvärldsrekord.PåbildensesStigunderloppet,stormaframmotseger.Bildfrån2000-05-28.

BeslutettogsitisdagsavtränarenStigHJohanssontillsammansmedägarna.

Detärklartattjagkommerattsaknahonom,sägerhan.

AlltsedandensvåraskadaniElitloppsfinalen2003harVictoryTillyhaftproblemmedsinaben.Hanharbarastartat27gångerdesenastefyraårenochisommarharelvaåringendragitsmedenskadaiettbakben.

Annons
X

Hanharinteontavdennyaskadanmennärviböjerhonomblirhanhalt,vilkettyderpåattdentarlängretidattläka.Medbaramaxensäsongkvartyckerjaginteattdentidenfinns,sägerStigHJohanssontillKanal75.

VictoryTillyärmedsina37,7miljonerkronordenöverlägsetvinstrikastesvenskatravhästengenomtiderna.HanbörjadekarriärenhosGlenNormanmensåldessomfyraåringtillstallKalasochgickiträningtillStigHJohansson.Därutveckladeshantillenvärldsstjärnaochtogmassoravstorasegrarvärldenöver.

Detärklartattjagkommerattsaknahonompåtävlingsbanan,menhanharhaftenlångochframgångsrikkarriärochsåhärärlivet,sägerJohansson.

Stäng

SvD VIN & MAT:s NYHETSBREV – vintips och recept direkt i mejlkorgen

  Anmäl dig här kundservice.svd.se

  VictoryTillyvann70lopppå101starterochStigHharalltidhållitsegerniElitloppet2000somkarriärensstörsta,bådeförhonomochhästen.

  DenatmosfärenochstämningensomvarpåSolvalladåvarfantastisk,harhansagt.

  DenstörstainternationellasegernkomiUSA2002påTheMeadowlands,NewJersey,närVictoryTillvannNatRayTrotpåvärldsrekordtiden1.08,9.

  DendagenkändesVictoryTillyoslagbar.

  EnkänslosamsegerförStigHkomiKalmarinovemberförraåretdåhanjubilerademedsintusendesegeriV65/V75medsinstjärna.

  VictoryTillyvannävenstorloppsom;Derbyt,Jubileumspokalen,ÅbyStoraPris,HugoÅbergsMemorial,OsloGP,CopenhagenCup,GPLotteriaochNationernasPris.

  VictoryTillykommerattståkvarpåJohanssonsgårdStoraAlby.StigHficknämligensinfavorithästi60-årspresentavägarnaefterattkarriärenskullevaraöver.

  Hanblirkvarhärpågårdenochskafåettbraboenderestenavsittliv,sägerJohansson.

  VictoryTillyvannsittförstaloppden17juni1998PåSolvalla.

  Ochhanvannsittsistastartden10juni2006iÖstersund.

  StockholmTT

  Annons
  Annons
  X

  49:eupplaganvannsavVictoryTillymedStigHisulkyntillnyttvärldsrekord.PåbildensesStigunderloppet,stormaframmotseger.Bildfrån2000-05-28.

  Bild 1 av 1
  Annons
  X
  Annons
  X