Annons
X
Annons
X

Varningaromfalskabombhotskrämmeruppfolk

Flerasms-kedjormedvarningaromattbegesigintillStockholmscitypågrundavnyaterrorhotcirkulerar.

Tillochmedpersonerinompolismyndighetenhöravsigtillpolisenochfrågaromdestämmer.

Mendetgördeinteenligtpolisen.

Ettvarnings-smssomcirkulerar.

Ettvarnings-smssomcirkulerar. Foto: YVONNEÅSELL

Viaallasocialmedierspridsryktenaomnyaterrordåd:

”ÅkintetillStockholmfördärskasprängasflerbomber.”

”ÅkintetillÅhlénsförnågotskahändadär.”

Annons
X

”Åkintetunnelbana.”

”ÅkintetillGallerianfördetärfarligt.”

Dukanfådemsomkedje-sms,massmejl,påFacebookellerhalästdetpånationellaellerinternationellasajter.

Allavarnarförnyahot.Ochallaärfalska,enligtpolisen.

Ryktenbörjadespridasredanpåsöndagen.Mennuärdeflerännågonsin.

–Detärenlavinsomökarmedtiden,sägerKjellLindgren,pressinformatörpåStockholmspolisen.

Hantrorinteattdeskickasavillvilja.

–Folkvillhjälpatillochvarnamendeinserintevaddetblirförkonsekvenser.Mångablirmeroroliganu.Oftafårmandetfrånenkompis,ochdåtrormanjupådet.

Detärintebarablandungdomarsomuppgifternacirkulerar.

–Detharkommitallavägarifrån.Tillochmedpersonerinompolismyndighetenharhörtavsigefterattdefåttsms-kedjor.Detärsomviskeleken.

Innanmangrepdenmansommisstänksvara”dennyelasermannen”,somhankallatsimedier,iMalmöcirkuleradedetsmsocksådär.

Idemstoddetattpolisenbadfolkstannainnetillsmanhittatmördaren.

–Detvarprecissammafenomendå.Såärdetiandraländerocksåvidstorahändelser,sägerKjellLindgren.

Hansrådtilldemsomhörliknanderyktenärkontrollerademmeduppgifterimedierellerpåpolisenshemsida.

–Ommanintefårdetbekräftatkanskemaninteskaskickavidare,sägerhan.

Annons
Annons
X

Ettvarnings-smssomcirkulerar.

Foto: YVONNEÅSELL Bild 1 av 1
Annons
X
Annons
X