Annons
X
Annons
X
Näringsliv
Analys

Nils-Olof Ollevik: UtredningenkanfåkonsekvenserförSaab

VivarmångahäriSverigesomblevganskabryddanärryktenakringSaabsräddareVladimirAntonovbörjadesurra.Dettaladesomatthansbankochhansaffärerhadeskapatsmedmeräntveksammametoder.MesttveksammavarSaabstidigareägare,GeneralMotors,somkrävdeattAntonovintepånågotsättfickfinnasmediägarförteckningenifallmanskullesläppaägandettillVictorMullerochhansSpykerCars.

SedanvardetEuropeiskaInvesteringsbanken,EIB,somvägradehanågotmedAntonovattgöraochvillestoppadelivsviktigalånen,trotsattRiksgäldengodkändehonomochtillochmedlätgöraenpersonundersökning,somiprincipinnebarattdetintegickattstyrkanågraoegentligheter.

VarkenGMellerEIBharkommenteratpåvadmangrundatsinmisstro.

SamtidigtharbådeVictorMullerochAntonovssvenskarepresentantLarsCarlströmståttochiolikasammanhangtalatomattAntonovvaritgravtförtaladochbordesläppasinsomofficiellägaretillSaabAutomobile.

Annons
X

IngenskadömasutanrättegångochframföralltskamanintedranågraslutsatserutanatthahörtVladimirAntonov.ÄndåärdetgraverandeattdelitauiskapolismyndigheternalåtitgöraeninternationellefterlysningpåVladimirAntonov.Sådanaefterlysningaräringetmangörpåmåfådagligdags.

EfterlysningenställerSaabshistoriaundersenareårienheltnydager.VadhändertillexempelmeddepengarAntonovredanpumpatinbakvägeniSaabAutomobileifalldelitauiskabeskyllningarnavisarsigbefogade?VadhändermedVictorMuller,somtrotsalltärföretagetsvd?Ochslutligenmeninteminst:VadhändermedSaabAutomobile?

Annons
Annons
X
Annons
X
Annons
X