Annons
X
Annons
X

UppstickarentaruppkampenmotGoogle

EnryskfinansieradsökmotorutmanarGoogleiVietnam–medhjälpavGoogle.NystartadeCocCocdirigerarregeringskritisktrafiktillkonkurrenten.

DenryskfinasieradesökmotornCocCocskautmanaGooglepådensnabbväxandemarknadeniVietnam.

DenryskfinasieradesökmotornCocCocskautmanaGooglepådensnabbväxandemarknadeniVietnam. Foto: NASONNGUYEN/AP

SökmotornCocCoctaruppkampenmedGoogleiVietnam–enavvärldenssnabbastväxandeinternetmarknadermed90miljonerinvånare.

Denvälfinansieradenykomlingenanvändersigavuddametoder.Sökningarpåmaterialsomanseskritiskttilllandetskommunistiskaledningdirigerasvidaretilldenamerikanskahuvudkonkurrenten,skrivernyhetsbyrånAP.

TillskillnadfrånGoogleharCocCocupprättatkontoriHanoiochriskerardärmedrepressalierombolagetintecensurerarregeringskritisktmaterial.

Annons
X

”Viärdatornördarsomheltochhållethållerossfrånpolitik.Detärintevårtfokusöverhuvudtagetsåommanvillläsanågotom…politik–varsågodochanvändGoogle”,skriverenrepresentantförCocCocienchat-intervju.

Sökningarpå”VietTan”,enförbjudenexilvietnamesiskorganisation,och”LeQuocQuan”,enfängsladregeringskritiker,resulterarförstifelmeddelandenförattdirektdärpådirigerastillGoogle.

Testadigsjälv!Vadkanduomföretagen?

QUIZ:VilkatogövernärSwissairkonkade?

quiz.svd.se

QUIZ:”Riktigtskägg,riktigöl.”Vilkenöl?

quiz.svd.se

QUIZ:Vilketbolagtillhördenhärloggan?

quiz.svd.se
Annons
Annons
X

DenryskfinasieradesökmotornCocCocskautmanaGooglepådensnabbväxandemarknadeniVietnam.

Foto: NASONNGUYEN/AP Bild 1 av 1
Annons
X
Annons
X