Annons
X
Annons
X

Tycker du att missiltillverkning är etiskt?

q Fråga & Svar Ingrid Lindquist, vd Öhman fonder
Fondförvaltaren Öhman har tre etiska fonder som samtliga har placeringar i världens krigsindustrier, trots att fonderna marknadsförs som etiska. Dessa är SalusAnsvar Öhman Etisk Index Europa, Salus-Ansvar Öhman Etisk Index Japan, och SalusAnsvar Öhman Etisk Index USA.

Tycker du att missiltillverkning är etiskt, Ingrid Lindquist, vd för Öhman fonder?

– Det kan man verkligen diskutera. Vi har plockat bort bolag vars huvudsakliga verksamhet ligger inom vapen, tobak eller alkohol.

Annons
X

Varför äger då fonderna i tolv av världens hundra största vapenproducenter?

– Det beror på att de här företagen inte har vapentillverkning som sin huvudsakliga verksamhet, utan att det bara är en del av den.

Vad menas med huvudsakliga verksamhet?

– Att mer än 50 procent av verksamheten är något annat. Vi använder MSCI-klassifiering som fonder ska följa. Vi investerar inte i bolag som bara tillverkar vapen.

Hur svårt kan det vara att undvika de 100 bolag på Sipris (Stockholms
internationella fredsinstitut) ranking över världens krigsmaterielproducenter?

– Då ska vi ha en annan metod för vår screening och vi har valt MSCI-metoden. Vi har valt deras klassificering därför att det är ett sätt som går att hantera. Men jag kan hålla med om att det är ett trubbigt instrument.

Ni investerar i Mitsubishi Heavy Industries som tillverkar missiler, krigsfartyg, och stridsfordon. Är det etiskt?

– Ja, jag kan inte säga att det är oetiskt, enligt vår metod att screena.
Fotnot: MSCI - Morgan Stanley Capital International - är ett indexsystem.

Sara Larsson

Annons
Annons
X
Annons
X
Annons
X