Annons
X
Annons
X

Teliaspeladeinsamtalihemlighet

TeliaharidettystalåtitettisraelisktsäkerhetsföretagspelaintusentalssamtaltillTeliaskundtjänstiSverige,rapporterarDN.

Av TT
(uppdaterad)

Foto: FredrikSandberg/TT

Ljudfilernaharsedantranskriberatsordförordochanvändsnuiutvecklingenavettavanceratprogramförtalsyntes–heltutankundernaskännedom.

DN:sgranskningvisarocksåattfunktionenförattupplysakundernaomattdekanspelasinintefungerartillfredsställande.

Annons
X
Annons
Annons
X
Foto: FredrikSandberg/TT Bild 1 av 1
Annons
X
Annons
X