Annons
X
Annons
X

Teliabackaromip-telefoni

Teliabackaromip-telefoniimobilen.KundernakommerintehelleriframtidenatttvingasbetalaförattanvändatjänstersomSkypeochViber,någottelebolagettidigareharsagtkanbliaktuelltförnytecknadeabonnemang.BakgrundenäratttjänstersomSkypeochViberpåsiktkankommaattkonkurrerauttraditionellaröstsamtal,somstårförenstordelavteleoperatörernasinkomster.ITeliasfall80procent.

Av TT
(uppdaterad)

–Viharfåttsignalerfrånkundernaattdevillkunnaanvändaip-telefoniochdålåtervidetingå,sägerUlrikaSteg,chefförmobilitetstjänsteriSverige.

DäremothöjerTeliaprisetkraftigtförattsurfaimobilenförkundersominteharabonnemangsominkluderarbådetelefoniochsurf.Separatasurfpaketblirupptill30kronordyrareimånadenochmaxtaxanfördemsomheltsaknarpaketmeränfördubblas,från9kronortill19kronorperdag.

StockholmTT

Annons
X
Annons
Annons
X
Annons
X
Annons
X