Annons
X
Annons
X

Svenssonsspelarkarriäröver

Hanharsagtdettidigare,mennuärdetdefinitivt:TomasSvensson,44,slutarspelahandboll.

Av TT
(uppdaterad)

–Spelarkarriärenärtyvärröver.Detärjobbigtochvemodigt,sägerhantillAftonbladet.

Detsenasteåretharhanvaritbådetredjemålvaktochmålvaktstränare/assisterandetränareityskaRhein-NeckarLöwen.Ifortsättningenblirdetbaratränaruppdragiklubben.

–Detskablijävligtkul.Jagskrevpåetttvåårskontraktheltnyligen.

Annons
X

Svenssonharspelatelithandbolli29säsonger.Handebuteradeielitseriensom15-åringförGuif.

StockholmTT

Annons
Annons
X
Annons
X
Annons
X