Annons
X
Annons
X

Svårtförensammaflyktingbarn

EnsamkommandeflyktingbarnharsvårtattfåfotfästeiSverige.Deharsvårtattförsörjasigochäroftaskuldsatta,visarengranskningsomDagensNyhetergjortavalla316ensamkommandebarnsomfickuppehållstillstånd2006.

Av TT

Bara30av268somäröver18årharlästvidareeftergymnasiet.Mindreänhälftenavdemsomvarmyndiga2010deklareradenågoninkomst.Baratolvtjänadeöver200000kronor.

DeflestakomfrånIrak,SomaliaochAfghanistan.

StockholmTT

Annons
X
Annons
Annons
X
Annons
X
Annons
X