Annons
X
Annons
X
Scen
Recension

Dinosaurierna Suveränadinosauriersjuderavspellust

Dinosaurierna

Genre
Barn- och ungdomsteater

Mia Törnqvist. Uppsala stadsteater. Regi: Karl Ekdahl Medverkande: Maria Antoniou, Inga Onn, Vanna Rosenberg, Robin Keller, Lindy Larsson, Andreas Braula, Martin Sörbom Övrigt Scenografi & kostym: Anja Rühle | Musik: Sten Källman.

Dinosaurierärettperfektämneförenbarnpjäs.Delshardeennästanmagiskdragningkraftpåbarn(somoftaärveritablaexperterpåområdet),delskandevaraenutgångspunktföratttalaomkretsloppochexistentiellafrågor,omlivochdöd. Defascinerandeskräcködlornaärabsolutjättedöda,menleverfortfarandestarktivårföreställningsvärldochinteminstibarnkulturensböcker,filmerochleksaksdjungel.AlltdettaharMiaTörnqvisttagitfastapåisintacksamtspelbarapjäsDinosaurierna,somgesiregissörensKarlEkdahlshäftigauppsättningpåUppsalastadsteaterslillascenEttan. Pådenvälvdajordskorpanklampar,flyger,skuttarochdansardinosaurieravolikaformerochtyper.Deärknäppaochgrymma,knasigaochruskiga. IngaOnngermild värdighettilldenväxtätandeLånghalsmedåttagottklappandehjärtan,VannaRosenberggörKlubbsvanslikaintensivträddhågsensomtapperthjältemodig,RobinKellergliderframsomfegtegoistiskäggtjuvsödla,LindyLarssonärenfarligtdemoniskflygödlamedfascistiskatendenserochMariaAntoniousegenvariantavTyrannosaurusRexärenskrämmandeglupskköttätaremedvälutveckladmodersinstinkt. Ensemblenärsuverän,sjuderavspellustochberättarglädje.Detärenmycketmusikaliskföreställning,kompositörenStenKällmanlåterscenenljudaavdunkandeurtidsdisco,vemodigasorgesångerochrytmisktpulserandevärldsmusikiödletappning.

Attätaellerätas,detärfrågan-mendetfinnsocksåettgemensamtorosmolnpåurtidshimlen.Dinosauriernasvetsassammaniskräckfylldväntanpådenannalkandekometen,denstorakatastrofen. Meniställetförenexplosionkommerenlitenflickadimpandefrånframtiden.DockspelarenAndreasBraulalåtersinkavatadockabjudadejämförelsevisgigantiska dinosauriernamotståndmedenbeskedligtljusgrönvattenpistolochenhäpnadsväckandekunskapomdinosauriernasframtidaöden. Dramatikentätnarochäventyrenhänderslagislag,kryddademedfinurligaordlekarochhisnandetidssprång.Ochnogblirdinosauriernaliteuppiggadeavtankenpåattdeefterdenoundvikligadödenskalevakvariböckerochmänniskorsmedvetanden. FörattintetalaomvadlyckligadeskullevaraomdevisstevilketspännandeteatraltlivefterdettadefåttförattglädjabarnpublikeniUppsala.

Annons
X
Annons
Annons
X
Annons
X
Annons
X