Annons
X
Annons
X

Stryp inte stöd till de ungas organisationer

INLÄGG STATSBIDRAG

I veckan kom beslutet från Ungdomsstyrelsen om statsbidrag till den ideella sektorns organisationer. Resultatet? För barn- och ungdomsorganisationernas del fördelas under 2011 totalt 16 miljoner kronor mindre i bidrag jämfört med 2010.

Statsbidraget är en särskilt avgörande fråga för ungdomsorganisationer som inte minst organiserar unga med sämre förutsättningar. Många av oss förlitar sig på bidraget för att kunna bedriva en verksamhet för och av unga människor i Sverige. Civil sektor ska så långt som möjligt vara friställd från staten, men bidraget behövs för att stimulera organisationer till att fortsatt utvecklas och bedriva sin viktiga samhällsutvecklande verksamhet.

16 miljoner motsvarar 2011 det sammanlagda bidraget för nio av oss undertecknande organisationer tillsammans. Med 16 miljoner skulle det alltså finnas bidrag till ytterligare lika många motsvarande organisationer som våra. Motivet är oklart, inte minst med tanke på att ungdomsorganisationer generellt ökar i medlemsantal. Konsekvensen är desto tydligare, det unga civila samhällets resurser minskar och med det också den samhällsbärande verksamhet vi driver.

Annons
X

Vi kräver att regeringen fortsatt stödjer det unga civilsamhällets organisationer, inte bara i retoriken utan också i den förda politiken. I motsats till retoriken är det här ett bakåtsträvande som inte kan anses ha långsiktigt hållbara och positiva effekter på det unga civila samhället. Potentiellt kan det slå ut nio av Sveriges största och viktigaste ungdomsorganisationer, en risk som regeringen kanske vill ta?

OLA KARLMAN

ordförande, Ungdom Mot Rasism

VIDAR ARONSSON

förbundsordförande, Ungdomens Nykterhetsförbund

FELIX KÖNIG

förbundsordförande, RFSL Ungdom

ANNA NORDSTRÖM

förbundsordförande, Förbundet Vi Unga

ROSITA PERSSON

förbundsordförande, Svenska Celiakiungdomsförbundet

TOVE STRANDER

förbundsordförande, Ung Media Sverige

GUNCHA WELSAPAR

förbundsordförande, Förbundet Unga Forskare

MOHAMMED AMIN KHARRAKI

ordförande, Sveriges Unga Muslimer

SIMON SVENSSON

barnrättspolitisk sekreterare, Rädda Barnens Ungdomsförbund

SEHER YILMAZ

ordförande LSU – Sveriges Ungdomsorganisationer

Annons
Annons
X
Annons
X
Annons
X