Annons
X
Annons
X

Sprutbyte räddar inte liv

Idag, måndagen den 21 juni 2010, ska landstingsfullmäktige i Stockholms län fatta beslut om eventuellt införande sprutbyte. Beslutet skulle egentligen ha tagits redan den 7 juni, men på grund av att Moderaterna begärde återremiss sköts beslutet upp tills idag.

Införandet av sprutbyte är i bästa fall en icke-insats mot HIV-spridning bland narkotikamissbrukare. I sämsta fall är det en början till en uppluckring av den restriktiva narkotikapolitiken. Redan har förslag dykt upp i media om heroinförskrivning och det lär inte dröja länge innan sprutrum dyker upp i debatten.

Vi menar att det finns tre huvudargument mot sprutbyte:

Annons
X

Sprutbyte skyddar inte mot hiv. Vare sig Socialstyrelsens utvärderingar eller internationell forskning ger stöd för att sprutbyte i sig skyddar mot hiv-smitta bland injektionsnarkomaner.

Sprutbyte leder inte vidare till Narkomanvård. Sprutbytesprogrammen i Malmö och Lund har inte visat att deras verksamhet leder till att missbrukarna slussas vidare till vård som de annars inte har påbörjat. Internationella erfarenheter ger samma besked. Sprutbyte räddar inte liv.

I Sverige har Skåne de högsta narkotikarelaterade dödstalen trots att man där delat ut sprutor i över 20 år. I Göteborg, där man inte delar ut sprutor, är dödligheten inte ens hälften så stor.

Trots att vi alla företräder partipolitiskt obundna organisationer vill vi ändå ge Moderaterna i Stockholms län en eloge för en rakryggad hållning när det gäller sprutbyte.

VIDAR ARONSSON

Ungdomens Nykterhetsförbund

ANNIKA R. BERGMAN

Sveriges Blåbandsförbund

ANNA CARLSTEDT

IOGT-NTO

CILLA DAHL

Hassela Solidaritet

GUNNAR HERMANSSON

Svenska Narkotikapolisföreningen

PER JOHANSSON

Riksförbundet Narkotikafritt Samhälle

CHRISTER KARLSSON

Kriminellas Revansch I Samhället

LENA LARSSON

Riksförbundet Anhöriga Mot Droger

Annons
Annons
X
Annons
X
Annons
X