Kriminalitet har lyfts som ett möjligt hot mot OS i juli-augusti. Mordet inträffade medan hundratals inbjudna gäster guidades genom OS-området.

Myndigheterna hoppas att OS-investeringarna ska lyfta det social utsatta Stratford.