Järnkaminerna skriver på sin webbplats att man förväntar sig fullt polisiärt beskydd utan kostnad för Järnkaminerna eller de två hockeyföreningarna.