Annons
X
Annons
X

”Sorgligtattdetblevsåhär”

DetblevingenprotestöverdomenmotpunkbandetPussyRiotvidkvällensmatchmellanAIKochCSKAMoskva.DeAIK-supportrarsomplaneratprotestenbestämdesigförattställaindenefterhot.

–Mendetkommerjuenreturmatch,sägerMagnusBrohult,enavinitiativtagarna.

Foto: APPHOTO/MISHAJAPARIDZE

MatcheniEuropaLeague-kvaletmellanAIKochCSKAMoskvavarettgyllenetillfälleattvisasittmissnöjemotPussyRiot-domen,tänkteMagnusBrohultochnågraandraAIK-supportrar.

Iendebattartikelmedrubriken”IkvällskaviAIK:arefåPutinattskämmas”,sompubliceradesiAftonbladet,uppmanadedesupportrarnaattskrivaegnaparollerochropa”FreePussyRiot”förfullhals.

Menefterinternakonflikterochhottvingadesmanisistastundskrotaplanerna.

Annons
X

–Detfannsinteriktigtförutsättningarförattgörasomvihadeplanerat.Videladeutliteflygbladmendetblevintesåmycketmereftersomvibedömdeatthotbildenvaralldelesförstark,sägerMagnusBrohulteftermatchen.

Aktionenhademanplaneratsedanfleraveckortillbaka.

–Detvarlitesorgligtattdetskulleblisåhär,menvihoppasjuattdetskablibättreresultatlängrefram.ViharhaftkontaktmedoppositionellagrupperiMoskvasomärintresseradeavattköradethär,fortsätterhan.

Stäng

SvD:s NYHETSBREV – dagens viktigaste nyheter direkt i mejlkorgen

  Anmäl dig här kundservice.svd.se

  Bararunthörnetväntarettnytttänkbartlägeattprotesteramotderyskaartisternasdom,menarhan.

  –Detkommerjuenreturmatchden30:e.Vaddetfinnsförförutsättningarinfördenfårvise,ingentingärbestämtännu.

  Annons
  Annons
  X
  Foto: APPHOTO/MISHAJAPARIDZE Bild 1 av 1
  Annons
  X
  Annons
  X