Annons
X
Annons
X

SOK:smedaljmålredanuppnått

InförLondon-OSsatteSOKuppminstsjumedaljersommål.

Av TT

IochmedJimmyLidbergsskönabrottningsbronsärdetuppnått.

Ochdetfinnsflermedaljchanserkvar.

OSiPeking2008varingethöjdarspelförsvensktvidkommande.Tillslutblevdetfemmedaljerochinteettendaguld.

Annons
X

ILondon-OSskulledentrendenvändas.

StefanLindeberg,ordförandeförSverigesolympiskakommitté(SOK),hartidigaresagttillTTattmåletfördehärspelenärettbättreresultatäniPeking.OcheftersomLindebergävenräknarinAraAbrahamianssenarebortdömdabrottningsmedaljvardetalltsåsjumedaljersomkrävdesförattslåresultatetfrån2008.

MedfemdagarkvaravOSiLondonärdetmåletuppnått.

Stäng

SvD VIN & MAT:s NYHETSBREV – vintips och recept direkt i mejlkorgen

  Anmäl dig här kundservice.svd.se

  JimmyLidbergsbronsblevmedaljnummersjuförSverige.

  –Jagärsupergladochsupernöjd,sägerStefanLindebergtillTTpåtisdagskvällen.

  MedaljskördenvarliteknaperdeförstadagarnaavOS,menLindebergpekarpåattettOSärlångtochattdetkrävsmaximalutdelningomdetskablimedalj.

  NågotnyttmedaljmålförLondon-OSvillhanintesättaupp.

  –Nej,likalitesomvisänktemåletnärdetintegickbraisimningen.Menviharettantalbrachanserkvardagarnasomkommer,sägerStefanLindeberg.

  LondonTT:sutsände

  Annons
  Annons
  X
  Annons
  X
  Annons
  X