Annons
X
Annons
X

Snökaoset i Stockholm måste upphöra

Självklart kan man inte begära att staden direkt ska hinna skotta undan all snö vid ett stort snöoväder, men det måste skötas bättre. Stadsdelsförvaltningarna har i flera fall klarat att ploga gång- och cykelbanor, men den centrala snöröjningen har inte hållit måttet, skriver tre S-politiker i Stockholm.

BRÄNNPUNKT | SNÖRÖJNING

Tyvärr är det inte det första året som detta inträffar i våra stadsdelar.
Tomas Rudin
Gunnar Sandell
Annika Johansson

I stora delar av vår stad har det tagit alldeles för lång tid innan snöröjningen kommit fram. Värst har läget varit i de södra delarna av Stockholms stad. Ännu efter över en vecka fanns gator som inte blivit plogade. Torg har varit oframkomliga och trottoarerna har inte varit möjliga att använda. Människor och företagare har drabbats hårt. Efter flera vintrar med liknande erfarenheter är det nu dags att ompröva nuvarande ansvarsfördelning som rör snöröjningen och även parkskötseln.

Personer som är beroende av att kunna ta sig fram utan större hinder på gator, trottoarer och torg har blivit insnöade. Äldre personer har inte kunna gå ut, personer med funktionshinder inte kunnat utnyttja sin färdtjänst och småbarnsföräldrar förhindrats att komma fram med sina barnvagnar. Sophämtning har uteblivit, kollektivtrafik ställts in och enskilda företagare har drabbats då torg inte har skottats i tid. Listan på konkreta exempel kan tyvärr göras lång. Tyvärr är det inte det första året som detta inträffar i våra stadsdelar. Vi tvingas tyvärr konstatera att såväl enskilda som lokalsamhället drabbats onödigt hårt. Lika allvarligt är att tilltron till staden som en pålitlig aktör naggats i kanten.

Annons
X

Vi är övertygade om att detta hade kunnat undvikas till stora delar. Självklart kan man inte begära att staden direkt ska hinna skotta undan all snö när ett stort snöoväder kommer in över huvudstaden. Men staden hade kunnat möta detta bättre. Vi konstaterar att stadsdelsförvaltningarna i flera fall klarat av sitt åtagande att ploga gång- och cykelbanor, men dessvärre har inte den centrala snöröjningen hållit måttet. Sedan 2006 har ansvaret för denna samlats centralt. Tidigare låg ansvaret ute på stadsdelarna.

Vi måste våga ta ansvar och lära av misstagen. Enligt vår uppfattning är det uppenbart att den främsta orsaken till snökaoset är bristande organisation och kompetens. Det har saknats tillräcklig samordning av snöröjningen och det har saknats tillräcklig kompetens och lokalkännedom för att kunna skotta på ett effektivt och tryggt sätt.

Vår samlade bedömning är att ansvaret för snöröjning – och även sommarskötsel av parker och torg – bör hållas samman på lokal nivå. Vi menar också att det måste finnas en större kapacitet att i egenregi kunna svara för skötsel och samordning av snöröjning och parkskötsel. Endast därigenom kan vi bygga upp en tillräcklig kompetens och lokalkännedom för att kunna göra rätt prioriteringar. Och samtidigt fullt ut kunna ta ansvar för stadens åtagande gentemot medborgare och näringsidkare.

Stäng

SvD:s NYHETSBREV – dagens viktigaste nyheter direkt i mejlkorgen

  Anmäl dig här kundservice.svd.se

  Ansvaret ligger hos Stockholmsmoderaterna. Snökaoset i staden måste upphöra.

  TOMAS RUDIN (S)

  oppositionsborgarråd

  GUNNAR SANDELL (S)

  vice ordförande Farsta Stadsdelsnämnd

  ANNIKA JOHANSSON (S)

  ledamot Skarpnäcks Stadsdelsnämnd

  VÄNTEKARTAN: Hjälp oss kartlägga förseningar

  Kom inte bussen i tid? Ställdes tåget in? Rapportera in förseningarna här och se aktuella trafikstörningar i vår interaktiva karta.

  GUIDE: Så här använder du SvD:s Väntekarta.

  Annons
  Annons
  X
  Bild 1 av 1
  Annons
  X
  Annons
  X