Annons
X
Annons
X

Snart bor halva jordens befolkning i städer

I slutet av 2008 passerar mänskligheten en viktig milstolpe. Då kommer hälften av världens 6,7 miljarder människor att leva i städer, skriver FN:s befolkningsfond UNFPA i en rapport.

Särskilt i Asien och i Afrika växer massiva megastäder upp, enligt FN. Och relativt snart, år 2050, väntas hela 70 procent av världens befolkning bo i städer. Med befolkningsökningen betyder det att 6,4 miljarder människor väntas bo i storstäder i mitten av århundradet.

Urbaniseringen innebär att 27 så kallade ”megastäder” med minst tio miljoner invånare kommer att finnas 2050. Idag finns 19 megastäder i världen, bland dem Tokyo, Delhi, och New York.

Men framför allt är det mindre städer som idag har färre än 500000 invånare som kommer att växa så det knakar.

”Världens städer och tätorter kommer att absorbera den väntande befolkningstillväxten samtidigt som de drar till sig människor från landsbygden”, skriver FN.

Landsbygden kommer långsamt att avfolkas, och i mitten av århundradet väntas 600 miljoner färre människor leva på landet, enligt FN.

Det är särskilt i Afrika och Asien som urbaniseringen går i expressfart. Idag lever bara 39 procent av afrikanerna i städer och 41 procent av asiaterna i tätorter. Det kan jämföras med Europa, USA och andra i-länder där 70 procent av befolkningen bor i städer.

I Kina, världens folkrikaste land, väntas storstäderna explodera i invånarantal. Där kommer 70 procent av befolkningen att bo i städer 2050, jämfört med 40 procent idag. En miljard människor kommer därmed att bo i kinesiska städer inom överskådlig framtid.

Däremot kommer urbaniseringen inte att öka lika dramatiskt i Indien, världens näst folkrikaste nation. År 2050 väntas bara 55 procent av befolkningen bo i städer jämfört med dagens relativt låga siffra 29 procent. Fast det är ändå så många som 900 miljoner människor som beräknas bo i Indiens städer om 40 år.

Annons
X
Annons
Annons
X
Annons
X
Annons
X