Annons
X
Annons
X

Skellefteåvägradevikanedsig

Detvarupplagtförguldfest.

DåvägradeSkellefteåvikanedsig.

BrynäsfårjagavidareefterOscarLindbergsavgörande4–3(2–1,0–2,1–0,0–1)iförlängningen.

SAIKjubelefterattOscarLindbergavgjortmedsitt3-4målisuddenifinalmatchfyraibästavsjuiishockeynsSM-slutspeliishockeymellanBrynäsIFochSkellefteåAIKiLäkerolArenaiGävlepåsöndagen.

SAIKjubelefterattOscarLindbergavgjortmedsitt3-4målisuddenifinalmatchfyraibästavsjuiishockeynsSM-slutspeliishockeymellanBrynäsIFochSkellefteåAIKiLäkerolArenaiGävlepåsöndagen. Foto: JENSL'ESTRADE/SCANPIX

GÄVLE

”Läkerolen”skullegunga,ettSM-guldskullevinnasochenbucklalyftas.

Brynäshadevunnitsexrakaslutspelsmatcher,målvaktenNiklasSvedbergvaromutligochSkellefteåhadeintevunnitenfinalsedanmatchtvåmotFärjestadförraåret.

Klockanåttaminuteröversexskanderadeståplatspublikenguldet”hem”tillGävleförförstagången,tränarenTommyJonssons13-årigadotterPaulinasjöngnationalsångenochThomasDiLevagungadeiklacken(påenflagga).

Annons
X

Men,men,men…

Därfannsettlagsomintehadegettupp.

Efter6.35iförlängningentogOscarLindbergfinalserientillbakatillSkellefteå.

Stäng

SvD VIN & MAT:s NYHETSBREV – vintips och recept direkt i mejlkorgen

  Anmäl dig här kundservice.svd.se

  –Jäkligtskönt.Viförtjänadedethär,sadematchhjälten.

  SkellefteåstränareAndersForsbergskänktebränsleåtmorgondagensfortsättning:

  –Detvarsåååstortattfåknäppadempånäsan,närderedanhadeförberettguldfesten.Dehadetapetseratettheltrummedguldaffischerdärinne(iarenansinre).Mangörinteså.Nuharviinlettenhistoriskvändning,sadehantillTV4.

  Annarsbörjadedetheltihemmapublikenssmak.

  SkellefteådrogpåsigtvåtidigautvisningarochnärBrynäsfickchansenifemmottretogdetbarafyrasekunderförJakobSilfverbergattfåhålpåJoacimEriksson.

  ErikForssellutjämnadeefterettvackertanfalldärJimmieEricssonslogdensistapassningenmennummer100(Brynäsfirarsekletjämntiår)varintefärdig.

  MedgodhjälpavEricsson–somtappadeinskottetfråndåligvinkel–satteSilfverbergsittandramålförkvällenochdetelfteislutspelet,tvåbättreänBudHollowayiSkellefteå.FörandragångentittadeSkellefteåsPierre-EdouardBellemarepåfrånutvisningsbåset.

  Detandraledningsmåletverkadetahårtpåbortalagetsomtrycktestillbakaordentligtunderslutminuternaavdenförstaperioden

  MenSkellefteåkomtillbaka.

  UppeldadeavslagsmålsungarefteristortsettvarjeavblåsningdrogBudHollowayuppettanfall,skickadeinpuckenframförmåldärdenstudsadeframtillAndersSöderbergsomkvitteradetill2–2.

  NästasmällförhemmalagetkomnärJoakimLindströmstackraktpåmålfrånutvisningsbåset.HollowayserveradeochLindströmsatte3–2mellanbenenpåNiklasSvedberg.

  Brynäshämtadekraftiomklädningsrummet,misslyckadesiettpowerplay,menfortsatteattpressatillbakagästerna.

  Detgavresultat.

  KvartövernioexploderadeLäkerolarenaförtredjegångennärRyanGundersonhittaderättfrånblålinjen.

  MedlitemeränåttaminuterkvarprickadeSkellefteåsPetterEmanuelssonribbanienflygandekontringmendenordinarietidenlöpteututanettavgörande.

  PrecissomviddetförstamötetiGävlegickmatchentillförlängning.

  DärträffadeJakobSilfverbergstolpentvågångerom(enagångenpåstraff)innanOscarLindbergavgjordemedensekundkvarpåBrynäsbackenMattiasEkholmsutvisning.

  Annons
  Annons
  X

  SAIKjubelefterattOscarLindbergavgjortmedsitt3-4målisuddenifinalmatchfyraibästavsjuiishockeynsSM-slutspeliishockeymellanBrynäsIFochSkellefteåAIKiLäkerolArenaiGävlepåsöndagen.

  Foto: JENSL'ESTRADE/SCANPIX Bild 1 av 1
  Annons
  X
  Annons
  X