Annons
X
Annons
X

SkarptultimatumfrånLundin-vd

LundinPetroleumavvisarkravenpåenoberoendeutredningomoljebolagetsförehavandeniAfrika.”Litapåossellersäljeraaktier”,sägervdAshleyHeppenstalltillDagensindustri.

AshleyHeppenstall.

AshleyHeppenstall. Foto: LARSPEHRSON

EftergranskningaravAftonbladetavLundinPetroleumsverksamhetframföralltiSudanråderoroiägarleden.Videttinformationsmötemeddeinstitutionellaägarnaförsökteoljebolagetkväsadennaimars.Mendåframfördesförslagetomenoberoendeutredning.

Varkenstyrelseellerledningenstödjerensådangranskning,detärkäntsedantidigare,mennutalarLundinPetroleumförförstagångenverkligenklarspråkifrågan.IenintervjumedDagensIndustrimanarnuvdAshleyHeppenstalldeägaresomvillseenoberoendegranskningatttatillbakakravetellerattsäljasinainnehav.

–Litapåossellersäljeraaktier,sägerhan.

Annons
X

Attenbörs-vduppmanarstoraägareattsäljaärovanligt.AshleyHeppenstallmenarattdetilångaloppetärnegativtatthaägaresomintestöderbolaget.Hanärinteoroligförkursfalliaktienomstoraägarebörjarsäljaavsittägande.

–Aktienstyrstillsyvendeochsistavhurbolagetpresterar.SetttillaktiekursutvecklingenharvivaritdetbästpresterandebolagetiEuropa.Sålängevikanfortsättaattlevererafinnsdetägaresomvillstödjaoss,sägerAshleyHeppenstalltillDagensIndustri.

Vd:nsuppmaningenriktasfrämstmotFolksammenävenoljebolagetstredjestörstaägare,fondbolagetRobur,stödjerförslagetomenoberoendeutredning.LundinPetroleumsinternationellaägareavvisardockutredningskravet,enligtHeppenstall.

Stäng

SvD VIN & MAT:s NYHETSBREV – vintips och recept direkt i mejlkorgen

  Anmäl dig här kundservice.svd.se

  SvDNÄRINGSLIV

  Annons
  Annons
  X

  AshleyHeppenstall.

  Foto: LARSPEHRSON Bild 1 av 1
  Annons
  X
  Annons
  X