Annons
X
Annons
X

SD-politikerinblandadikrogbråk

EnriksdagspolitikerförSverigedemokraternaharpolisanmältsföratthamisshandlatenkrogvaktvidettuteställepåStureplanicentralaStockholm.Efterenfestpåfredagskvällennekadesmannenkommainpåkrogen.

Av TT

OrdstårdockmotordochriksdagsmannensägertillAftonbladetatthanisinturtänkeranmälavakterna.

StockholmTT

Annons
X
Annons
Annons
X
Annons
X
Annons
X