Annons
X
Annons
X

Schweiz-beslutomGripendröjer

Schweizskjuteruppdetdefinitivabeslutetomattköpa22Gripenplaniminsttvåår,uppgersvd.se.Enligttidningenblirdettaresultatetavlandetsbeslutattskapaensärskildfonddärmedelskaavsättasförflygplansköpen.Beslutomfondenskafattasförst2013vilketgörattetteventuelltGripen-kontraktkanskrivasundertidigaståretdärpå.

Av TT

AttSchweizregeringvillköpa22JasGripen-planmeddeladesidecemberförraåret.

UppgifternaomattbeslutetskjutsframtasmedrofrånSaabssida.

–Diskussionenkringfondenärmerenbudgetteknisksak.Jagseringetoroandeidet,sägerLennartSindahl,affärsområdeschefförAeronauticspåSaab,tillTT.

Annons
X

EnligtLennartSindahlharmansommålattgåilandmedaffäreninomnärtid,menännuåterstårettantalsteginnanaffärenärihamn.Ochattuppgifternaskulleinnebärastoraförseningarvänderhansigemot.

–Detskatillparlamentariskabeslutochkanskeenfolkomröstning,mendetäringadramatiskaförseningardethandlarom.

StockholmTT

Stäng

SvD VIN & MAT:s NYHETSBREV – vintips och recept direkt i mejlkorgen

  Anmäl dig här kundservice.svd.se
  Annons
  Annons
  X
  Annons
  X
  Annons
  X