Annons
X
Annons
X

SASochFritidsresorfårflestklagomål

SASochFritidsresorärresebolagensomfårflestanmälningartillAllmännareklamationsnämnden.Framföralltärdetförsenadeflygochslarvigstädningsomklagomålengäller.

Av SvD

FörraårettogAllmännareklamationsnämnden,ARN,emot1661anmälningarsomrördeolikaresebolag.Detärnågotfärreänåretinnan,då ARNficktaemot1679anmälningarsomrörderesesektorn.

–Devanligastefallenärproblemmedflyget,somförseningarochinställdaflyg,ellerproblempåresmåletmedexempelvishotellet,sägerBjörnKerlin,pressansvarigpåARN enligtDagensIndustri.

2010vardetresesektornsomfickflestanmälningarmotsighosAllmännareklamationsnämnden.

Annons
X

Framföralltärdetdestoraresebolagensomfårklagomålmotsig.SAStopparlistanmed123anmälningar,tättföljdavFritidsresorochRyanair.Ryanairfick71anmälningarförraåretochNorwegianfick66anmälningar.

LÄSMER: Vikännerossgrundluradeavreseförsäkringen LÄSMER: Femavtiovilltabortalkoholenpåflyget

svd.se

Stäng

SvD:s NYHETSBREV – dagens viktigaste nyheter direkt i mejlkorgen

  Anmäl dig här kundservice.svd.se
  Annons
  Annons
  X
  Annons
  X
  Annons
  X