Annons
X
Annons
X

RyskrymdfarkostdockademedISS

DenryskarymdfarkostenProgresslyckadespåsöndagendockameddeninternationellarymdstationenISS,uppgerdenryskarymdmyndigheten.Etttidigareförsökibörjanavveckanmisslyckades.

Av AFP, FNB, TT

Underdetpågåendeuppdragetgörstestersomskaunderlättaframtidadockningar.ProgresslämnadeISSförrasöndagenförattgenomföratesterna,menlyckadessedanintemedattdockaigen.

MoskvaTT-AFP-FNB

Annons
X
Annons
Annons
X
Annons
X
Annons
X