Annons
X
Annons
X

RhysMeyersärDraculainytv-serie

”Thetudors”-skådespelarenJonathanRhysMeyersskatapåsigrollensomdenklassiskavampyrenDraculaiennytv-serie.Tioavsnittavserien,sombeskrivssomen”nyversionavklassiskaBramStoker”,harblivitbeställdaavNBC.

Av Spektra, TT

DenutspelarsigiLondonpå1890-talet,därDraculaleverettdubbellivsomenamerikanskaffärsman,skriverTheHollywoodReporter.

–Ienvärldfullav”Twilight”och”Trueblood”ochallademodernahistoriernatänktevigåtillbakatilloriginalet,berättarNBC-chefenRobertGreenblatt.

StockholmTTSpektra

Annons
X
Annons
Annons
X
Annons
X
Annons
X