Rent generellt gäller att ditt försäkringsbolag är skyldigt att reglera skadan rätt och att utbetalning ska ske inom rimligt tid. Det sistnämnda innebär att du har rätt till dröjsmålsränta ifall beslutad utbetalning inte skett inom 30 dagar.

Enligt Gunnar Olsson på Konsumenternas försäkringsbyrå bör du göra följande:

• Kontakta först din utredare och undersök om något missförstånd föreligger. Enklast är förstås om du har en bra dialog med ditt försäkringsbolag. Dröjsmål beror vanligtvis på missförstånd eller att försäkringsbolaget saknar uppgifter eller information.

• Hjälper inte detta ska du kontakta ditt försäkringsbolags klagomålsansvarige och förklara ditt ärende. Alla försäkringsbolag har en särskild klagomålsansvarig.

• Du kan även kontakta Konsumenternas försäkringsbyrå via mejl eller telefon 0200-22 58 00, för att få tips på hur du kan gå vidare med ärendet.

• Sista alternativen är att du gör en anmälan hos Allmänna reklamationsnämnden (ARN) eller prövar ärendet i domstol.

På nätet
Konsumenternas vägledning on bank och försäkringar.
Sajten ovan har en hittar du en klagoguide för reseförsäkringar som du hittar här..
Allmänna reklamationsnämnden (ARN)
Konsumentverket.