Vi har skrivit om det, och svaret är att det beror på om du åker charter/arrangerat eller färdas med reguljärflyg. Vid charter- eller paketresa vilar ansvaret på arrangören att upplysa vad som gäller för pass, visum med mera på det aktuella resmålet; alltså även exempelvis hur lång giltighet passet måste ha på den aktuella destinationen.

Vid resor med reguljärflyg, däremot, är det alltid upp till resenären själv att skaffa information om vilka inresehandlingar, eventuellt visum, passets giltighetstid et cetera, som gäller på det aktuella resmålet.

Kolla alltså alltid noga före avresa! Vissa länder kräver till och med att passet ska vara giltigt i 12 månader efter inresa.

Mer info:

UD, konsullistan. Här kan du ladda ner kontaktuppgifter till samtliga utländska ambassader och konsulat i Sverige. Bra när du ska kolla vad som gäller för inresa vid din aktuella resedestination.

UD, Resklar. Tips inför resan.

Konsumentverket. Frågor och svar om bestämmelser vid resor. Möjlighet att ställa frågor finns hos kommunala konsumentvägledare som hittas här.

Polisen. Frågor och svar om pass.