Det kan vara klokt att förhandsboka om du tänkt dig genom sommareuropa med snabbtåg och är inställd på särskilda datum och tider.

Speciellt i Frankrike där trycket är extra hårt. SJ-utrikes hjälper dig med biljetter.

Servicen kostar lite extra jämför med om du köper biljetter på plats, men ger i gengäld tryggheten med reserverad plats.

Om du åker med interrail-kort, kan det vara bra att känna till, att endast en mindre kvot av platser finns till förfogande på snabbtågen. Boka alltså i tid!