Annons
X
Annons
X

RebeccaFergusonfårdrömrollpåBBC

SvenskaskådespelerskanRebeccaFergusonspelarenavhuvudrollernaiBBC:skommandestorsatsning”Thewhitequeen”.EnligtAftonbladet,somciterarBBC,baserastv-serienpåförfattarenPhilippaGregorysromansvit”Thecousin'swar”somhandlarominbördeskrigetommakteniEnglandislutetav1400-talet.

Av Spektra, TT

RebeccaFergusonslogigenomitv-såpan”Nyatider”ochharsedandessspelatifilmersom”Strandvaskaren”(2004)och”EnenkeltillAntibes”(2011).

StockholmTTSpektra

Annons
X
Annons
Annons
X
Annons
X
Annons
X