Annons
X
Annons
X

Prova och pröva kan bli testa

SPRÅKSPALTEN | SPRÅKETS MODEGRAD

När vårsolen börjar skina måste garderoben ses över och eventuella inköp planeras. För säkerhets skull provar man kanske både gammalt och nytt – kanske för att pröva plaggens modegrad.

Man provar och prövar. Är de orden sinsemellan utbytbara eller finns det regler som säger att man ibland bör välja det ena, ibland det andra? Så funderar i varje fall Robab Moheb. Han tar i ett mejl till språkspalten upp verben prova och pröva och undrar om det finns skillnader vad beträffar deras användningsområden. Han har frågat flera svenskar men inte blivit klokare för det, skriver han.

Och det är inte helt lätt att svara på den frågan. Ordens användningsområden överlappar. Det beror sannolikt på att orden prova och pröva i grunden har samma ursprung. På olika vägar har de tagit sig in i svenska språket, men de har båda sina rötter i det latinska ordet probare , ’pröva’. Dessutom finns ett tredje svenskt ord med samma ursprung, nämligen probera (’pröva, undersöka; gilla’). Det används knappast i modern svenska men lever kvar i sammansättningen probersten, en sten som används vid probering, det vill säga vid undersökning av halten ädelmetall i en legering. I överförd betydelse använder vi i dag hellre uttrycket prövosten , exempelvis så här: ”EU-valet kan bli en prövosten för partiet”

Annons
X

Vad beträffar prova och pröva är det helt klart att man trots allt kan urskilja åtminstone några sammanhang där orden inte är utbytbara. Pröva används till exempel när man talar om att ta reda på någots användbarhet, om att försöka med något. ”Pröva meditation”, kan man säga till en person som klagar över stressad tillvaro. Och i uttryck med innebörden att man sätter någon på prov är pröva det enda tänkbara: ”I nöden prövas vännen.”

I betydelsen ’undersöka beskaffenheten, kvaliteten hos något’ används oftast ordet prova . Det antyder inte sällan ett upprepat, regelbundet provande. Man provar vin och broar (jämför vinprovning och hållfasthetsprov ); man provar sittriktigheten hos stolar och färgbeständigheten i textilier. Prova är också det verb som används när man vill testa kläders passform.

Tumregel: använd pröva om ordet kan ersättas med försöka med eller sätta på prov ; använd prova om lämpligt ersättningsord är undersöka , ta reda på . Ett jokerord i sammanhanget är det från engelskan inlånade testa . Det fungerar i båda fallen och har blivit allt vanligare, särskilt hos yngre. Så om man tvekar i valet mellan prova och pröva kan man pröva med testa – förutsatt att textens stilnivå tillåter ett sådant val.

Stäng

KULTURCHEFENS NYHETSBREV – veckans viktigaste kulturtexter direkt i mejlkorgen

  Anmäl dig här kundservice.svd.se
  Annons
  Annons
  X
  Annons
  X
  Annons
  X