Annons
X
Annons
X

PrinsenföljeriLinnésfotspår

PrinsCarlPhilipskaresaruntivärldenochgöraentv-serieomCarlvonLinné.MedsigharhanFolkeRydénochfotografenMattiasKlum.

PrinsenskaunderhöstenföljamedNationalGeographicsfotografMattiasKlumpåfoto-ochfilmuppdragjordenrunt.DelsskadefilmaenkortfilmförNationalGeografictelevisionochdelsgöraentv-serieomCarlvonLinné,produceradavFolkeRydén.

IarbetetmedserienskaCarl-PhilipochKlumföljaiLinnésfotspårochgöranedslagpåsjukontinenter.

–Detärenunikutbildningförprinsenifilmochstillbildsproduktion,sägerinformationschefenvidhovetNinaEldh.

Annons
X

PrinsenharredanpåbörjatresandetochharbesöktUSAochVenezuela.Därhjälptehantillmedattfilma,fotografera,redigeraochassistera.

–Deåkerivägochtarbilderochsedanhemochredigerar.Såkommerdetpågåunderhösten,sägerEldhsomintevillberättavarCarl-Philipskahärnäst.

HurfickCarl-Philipdenhärpraktikplatsen?

–Jagvetintehurdetgicktillmenhanharettstortintresseförfilmochfoto.HansexamensarbetepåForsbergsvartillexempelinriktatpåfoto.

Annons
Annons
X
Annons
X
Annons
X