Annons
X
Annons
X

PianistfårJanJohansson-stipendium

Av Spektra

PianistenochkapellmästarenKjellÖhmanär2006årsmottagareavJanJohansson-stipendiet.Öhman,somharmångårigerfarenhetblandannatsomkapellmästareisambandmed”AllsångpåSkansen”,kommerattfåmottastipendietpå25000kronorvidJanJohansson-konserteniSöderhamnden17september.FörraåretsmottagareAndersWidmarkkommerattagerakapellmästare.

(TTSpektra)

TTSpektra

Annons
X
Annons
Annons
X
Annons
X
Annons
X