Annons
X
Annons
X

PangDatapparförstaplatsen

KinesiskaPangDaförloradekampenomSaabAutomobileochtappadedessutomcirka400miljonerkronorsommanbetaladeförbilarsomaldriglevererades.NuharmandessutomtappatförstaplatsenpådenprestigefylldalistanomattvaraKinasstörstabildistributör.

Av TT

EnligtAutomotiveNewsChinaärnumeraChinaGrandAutomotiveServicesCstörst,medintäkterpåcirka78miljarderkronor.PangDa,störst2009och2010,nådde67,5miljarder.

GöteborgTT

Annons
X
Annons
Annons
X
Annons
X
Annons
X